Novinky Členové Galerie Odkazy Trať Sponzoři Bodování ETO Guestbook Bazar

Příhlášení

BannerBanner TOPlist

Informace o trati

12.8.2011 - Otevíráme trať.

Znovu otevření tratě k tréningu.Trať je z velké části již předělána a vypáskována,je zjevná i podle poslední vyjeté stopy.Tudíž dodržujte svou jízdu v ní!!!Nynější délka tratě je 6,3km a kolo bylo zatím nejrychleji ježděno za 10:10 min.Vše bylo značně rozšířeno,netrhejte pásky,přejeme hezké svezení.

3.8.2009 - Poloha tratě

MAPA
Obrázek

2.8.2009 - Provozní řád tratě

PROVOZNÍ ŘÁD MOTOKROSOVÉ A ENDURO TRATĚ RPG ENDURO TEAM ORLOVÁ (PLATNÝ OD 1.8.2009)

Provozovatelem motokrosové a enduro tratě RPG ENDURO TEAM ORLOVÁ (dále jen tratě) je Enduro team Orlová (dále jen ETO), Masarykova 954, Orlová Lutyně.

Kontaktní osoby:

p. Kříž 603 473 951
p. Kakalejčík 603 423 088
p. Lisztwan 603 490 508

Každý návštěvník tratě je povinen před vstupem na trať a před započetím jejího využívání, kontaktovat výše uvedené osoby nebo člena ETO přítomného na trati, seznámit se s tímto provozním řádem, řídit se jeho pokyny a počínat si vždy ohleduplně a zachovávat dobré mravy.

1. Jízda po trati je povolena výhradně terénním motocyklům (včetně enduro), sajdkárám a čtyřkolkám, pitbikum splňujícím technické podmínky.

2. Pro trénink jsou vymezeny následující tréninkové dny a doba:

- Úterý od 15:00 do 19:00 hodin
- Čtvrtek od 15.00 do 19.00 hodin
- Sobota od 13:00 do 19:00 hodin
Poplatek za trénink 100 Kč na daný tréninkový den

Provozovatel tratě si vyhrazuje právo tréninkový den zrušit nebo omezit jeho dobu, případně pořádat v tento termín organizovaný trénink.
Nedodržení tréninkových dnů a doby je pokutováno peněžitou částkou 10.000kč.

3.Trénink jezdců není organizován (pokud není rozhodnuto jinak) a probíhá na vlastní nebezpečí. Provozovatel nezajišťuje v době tréninku lékařskou ani jinou technickou pomoc.

4. Jezdci mladší 18-ti let se smějí pohybovat po trati pouze pod dozorem jejich zákonného zástupce.

5. Každý jezdec je povinen vybavit se příslušnou bezpečnostní výbavou (bezpečnostní helma, rukavice, chrániče, pevnou obuv atd.).

6.Trénink je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných a návykových látek (včetně léků snižujících pozornost a koncentraci).

7. Provozovatel tratě nenese odpovědnost za úraz či škody vzniklé při trénování na trati, mimo trať nebo za škody vzniklé doprovodem jezdce.

8. Jezdci, trénující na trati, musí být důkladně seznámeni s ovládáním motocyklu.

9. V první části tréninkové jízdy jede jezdec pomalu, seznamuje se s tratí, zejména jeho profilem, povrchovým složení, sjízdností tratě a případnými dalšími změnami v profilu tratě.

10. Jízda po trati není dána a povoluje se pouze v jednom směru,určeným již jezdícími!!!!!!!Pokud jste první,o čemž se musíte přesvědčit důkladnou prohlídkou,tak udáváte směr pro další!!!

11. Při vjíždění na trať, stejně tak i vyjíždění z trati musí jezdec zvýšit opatrnost.

12. Při hromadném tréninku a předjíždění musí jezdec/jezdci zvýšit opatrnost.

13. Při poruše motocyklu na trati je jezdec povinen jej neprodleně odstavit mimo trať.

14. Rychlá jízda v místě parkování strojů a doprovodných vozidel je zakázána.

15. V areálu trati a přilehlém okolí je zakázáno jakékoliv mytí, čištění a opravy motocyklů. Doplňování provozních náplní je povoleno se zvýšenou opatrností. Zvláštní ohled je třeba brát na minimalizaci rušení okolí hlukem.

16. Při manipulaci s hořlavými látkami (benzín) je zakázáno kouřit.

17. Jakýkoliv únik provozních náplní je nezbytné bez prodlení hlásit provozovateli tratě (viz. kontaktní osoby výše) a učinit nezbytná opatření vedoucí k zmírnění jejich následků. Případné odstraňování následků úniku provozních náplní půjde k úhradě jeho původci.

18. V celém prostoru trati a přilehlém okolí je zakázáno znečišťování odpadky a odkládání jakéhokoliv odpadu (pneumatiky, oleje, atd.). Pro běžný komunální odpad jsou na určených místech v prostoru trati vyhrazeny a označeny odpadové kontejnery.

19. V době tréninku je zakázán volný pohyb osob po trati a volné pobíhání psů a ostatních domácích zvířat, a to i v blízkém okolí tratě. Dále Je zakázáno poškozovat vybavení a okolní zeleň, rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm, používat areál k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým je určen, stanovat a nocovat v něm.

20.Při porušení provozního řádu nebo při nedodržení pokynů provozovatele, či jeho zástupce, bude jezdci jízda ukončena.

21. Jakoukoliv škodu, kterou návštěvník způsobí provozovateli tratě nebo třetím osobám, je povinen uvést na vlastní náklady do původního stavu nebo uhradit odpovídající finanční částkou, přičemž se řídí platnými právními předpisy.

22. Provoz v areálu je monitorován a namátkové kontroly provádí také Městská Policie a Policie ČR.

23. Každý (jezdec, doprovod, návštěvník), kdo zahájí trénink nebo se pohybuje na trati a v areálu tímto souhlasí s provozním řádem a bude jej dodržovat.

Za Enduro team Orlová
Předseda: Jan Lisztwan
Místopředseda: David Kříž


Provozní řád v elektronické podobě: Obrázek