Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. Správce osobních údajů

Provozovatelem webu www.enduroteamorlova.cz a správcem osobních údajů (dále jen správce) dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) je:

Jan Lisztwan, předseda,

Kontaktní údaje: Jan.Lisztwan(zavináč.)seznam.cz,

Osobní údaje zpracovávám na základě platného právního důvodu (viz. dále), především na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonných povinností nebo uděleného souhlasu.

2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete.

Diskusní fórum uchovává vaši přezdívku nebo jméno a emailovou adresu v případě, že nám je poskytnete. Pokud poskytnete takové údaje, dle kterých vás lze identifikovat, bude se jednat o osobní údaj. Tyto údaje jsou nutné pro provoz diskusního fóra za účelem zachování kontinuity diskuse a vložených příspěvků a také pro detekci a prevenci nežádoucího chování v diskusi. Tyto údaje uchováváme z důvodu Oprávněný zájem.

Uchováváme IP adresu výhradně pro kontrolu komentářového spamu a nežádoucího chování v diskusi. Tento údaj uchováváme z důvodu Oprávněný zájem.

Údaje nejsou nijak katalogizovány, automaticky zpracovávány, ukládány do uživatelských strukturovaných databází ani předávány ke zpracování třetím stranám.

3. Cookies

Tento web využívá cookies, které jsou nutné pro správný běh a funkcionalitu webových stránek. Tyto cookie neumožňují identifikaci konkrétního uživatele. Tyto cookie jsou ukládány z titulu Oprávněného zájmu. Dalším používáním těchto stránek souhlasíte s použitím těchto cookie.

Stránkami nejsou ukládány reklamní trackovací cookie. Stránkami nejsou ukládány sledovací cookie pro analýzu návštěvnosti. Stránkami jsou ukládány pouze nezbytné, funkční cookies potřebné pro správný běh stránek.

Z těchto důvodů stránky neobsahují nastavení cookies a nevyžadují návštěvníkův souhlas.

Ukládání cookies můžete zakázat přímo ve Vašem prohlížeči. Zakázáním funkčních cookies nemůžeme zaručit správný uživatelský zážitek při používání stránek.

 

4. Zabezpečení osobních údajů

Technicky zabezpečuji získané osobní údaje v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, které brání získání či zneužití získaných osobních údajů, zejména zabezpečení datových uložišť.

5. Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje může zpracovávat technický správce stránek, který je pověřen výhradně technickou správou webu, zabezpečením, aktualizací a vylepšením webových stránek. Žádné jiné nakládání s osobními údaji není povoleno.

Osobní údaje může zpracovávat omezený okruh pověřených správců stránek starajících se o obsah stránek. Správci stránek považují osobní údaje za přísně důvěrné a žádná manipulace s osobními údaji mimo potřeby diskusního fóra není povolena.

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Pokud jste poskytli údaje, které se považují za osobní údaje, máte právo:

Máte právo být informováni, jak je zacházeno s osobními údaji, tyto informace jsou dostupné na této stránce.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Na vyžádání doložím, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám a za jakým účelem.

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování, pokud se domníváte, že o Vás zpracovávám nepřesné údaje, či nechcete, abych Vaše údaje zpracovával. Tuto vyjímku nelze uplatnit na zpracování osobních údajů nutných k plnění smlouvy nebo zákonných povinností (např. Povinnosti v souvislosti s účetnictvím)

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud byste své osobní údaje chtěli přenést k jinému správci, předám o Vás zpracovávané údaje ve strojově čitelné podobě.

Máte právo na výmaz. Toto právo nelze uplatnit na zpracování těch osobních údajů, které jsou nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností (např. Povinnosti v souvislosti s účetnictvím).

Pokud si myslíte, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, pokud případné podezření nejprve sdělíte mi, abych mohl případně sjednat nápravu.

7. Mlčenlivost

Prohlašuji, že jsem, stejně jako pověřené osoby, vázán mlčenlivostí a to i po době, kdy skončí závazkové vztahy mezi námi (přestanete využívat diskusní fórum). V žádném případě nebudou Vaše údaje vyzrazeny třetí straně ani neprovedu žádné skutky, které by ohrozily bezpečnost Vašich osobních údajů.

8. Analýza návštěvnosti

K běžné analýze návštěvnosti a používání stránek používáme Matomo. Matomo respektuje, pokud máte v prohlížeči aktivní DO NOT TRACK a v takovém případě aktivitu nezaznamená.

[matomo_opt_out]